| สินค้าทั้งหมด |
   ไม้เลื้อย
ฤดูกาลออกดอก
โรคและแมลง   
 การขยายพันธุ์     
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์      Allamanda 1violacea
                               Gard. & Field.

ตระกูล                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ              ฺPurple Allamanda


ลักษณะทั่วไป

ต้น    บานบุรีม่วงหรือบานบุรีสีม่วงเป็นไม้เถากึ่งต้นกึ่งเลื้อยหรืไม้รอเลี้ยเถาหรือลำต้นมีขนาด
           เล็กแข็งและเหนียวทุกส่วนของเถาหรือลำต้นจะมียางสีขาวเถาของบานบุรีสีม่วงเลื้อยไปได้
          ไม่ไกลอย่างบานบุรีเหลือง บานบุรีม่วงจะเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 10 ฟุต เท่านั้นเอง

ใบ     เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 ใบ ตามข้อต้น ใบสีเขียวแต่ไม่ถึงกับเขียวเข้ม
          รูปใบรีหรือรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลมก้านใบสั้น ขอบใบเรียบเกลี้ยงเนื้อใบอ่อน
           และจะปกคลุมไปด้วยขนแจ็งที่ละเอียด เมื่อจับดูแล้วจะรู้สึกระคายมือ ใบก้างประมาณ 2.5
           เซนติเมตร และยาวประมาณ 10 เซนติเมตร

ดอก   ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง หรือตามข้อต้น ช่อละ 5-6 ดอก ดอก
           มีรูปทรง กรวยปลายดอกบานออกเป็น 5 กลีบ กลีบภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ดอก
           มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

บานบุรีมักจะให้ดอกได้ตลอดทั้งปีแต่จะให้ดอกดกในช่วงระหว่าง
เดือนมิถูนายน - สิงหาคม
การปลุก

บานบุรีม่วงเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้าและมักจะแตกกิ่งหรือแขนงใหม่ได้ดีในช่วง
ฤดูฝนเท่านั้น ปลูกโดยนำกิ่งที่ได้จากการปักชำ การตอน หรือการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดิน โดย
ชุดหลุมกล้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต หรือกว่านั้นเล้กน้อย แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก 1/4 ของ
หลุมกลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งปักชำพร้อมกับดินที่ติดมากับกิ่งปักชำลงกลางหลุม กลบดินพอ
แน่น รดน้ำใช้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง    บานบุรีม่วงเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดมากพอสมควร

น้ำ    
  ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น อย่าปล่อยให้ดินที่บริเวณโคนต้นแห้ง หากดินโคน
             ต้นแห้งสนิทเมื่อใด ต้นก็จะตายทันที

ดิน     บานบุรีม่วง ชอบขึ้นในดินที่มีความชุ่มชื้น ควรหาไม้คลุมดินที่มีระบบรากตื้น ๆ มาปลูก
            ไว้ตามโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นในดินบริเวณโคนต้น ให้กับบานบุรีในช่วงฤดูแล้งได้

ปุ๋ย     ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองก้นหลุมตอนปลูก เมื่อต้นโนแล้วให้พรวนดินบริเวณโคนต้น
            แล้วใส่ปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง
               

ไม่มีโรคและแมลงที่สำคัญ

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ การตอน และการเพาะเมล็ด

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม

 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
บานบุรีสีม่วง

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556