| สินค้าทั้งหมด |
การปลุก

ชำมะนาดมีวิธีการปลูกโดยการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด มาปลูกลงดิน โดยการขุดหลุมกว้าง
ลึก ประมาณ 1x1.5 ฟุต แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ผสมดินปลูกลงกันหลุม จากนั้นจึงนำต้นกล้าชำมะ
นาดวางลงกลางหลุมกลบดินโคนต้นพอมิด แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

แสง                 ชำมะนาดเป็นไม้ที่ต้องการแสงค่อนข้างมาก ฉะนั้นเวลาปลูกหากต้องการจะให้ชำมะนาดออก
                       ดอกมาก ๆ ควรคำนึงถืงเรื่องแสงด้วยว่าเพียงพอหรือไม่

น้ำ                  ในระยะแรกปลูก ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้า และช่วงเย็น แต่เมื่อต้นโตขึ้นและแข็ง
                       แรงดีแล้ว ให้รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เฉพาะช่วงเช้าก็พอ

ดิน                  ชำมะนาดชอบขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี น้ำจะต้องไม่ขังจนแฉะ

ปุ๋ย                    ควรใส่ปุ๋ยหมัก 2-3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ในบริเวณโคนต้น

ไมพบโรคและแมลงที่สำคัญ หรือโรคและแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
ฤดูกาลออกดอก  
โรคและแมลง  

การขยายพันธุ์     
ชำมะนาด
   ไม้เลื้อย
 ต้น            ชำมะนาดป่าเป็นพรรณไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ลำต้นมีความสูงโดยประมาณ 7 เมตรเศษ ๆ
                  และมีน้ำยางสีขาว ลำต้นจะเป็นสีเขียวคล้ำ

ใบ              เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบจะมีการเรียงตัวกันเป็นคู่ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปรี
                  หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ส่วนโคนใบก็แหลมเช่นกัน ใบจะมีความ
                  กว้างประมาณ 4 เซนติเตร และยาวประมาณ 14 เซนติเมตร เนื้อใบบางและมีเส้น
                  ใบประมาณ 10-12 คู่ ก้านใบยาว

ดอก           ออกดอกที่ปลายกิ่ง ลักษณะเป็นช่อพวง หรือในบางครั้งดอกก็อาจจะออกตามง่ามใบ
                  ด้วย ดอกจะเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ภายในดอกหนึ่ง ๆ จะมีเกสรตัวผู้อยู่ประมาณ
                  5 อัน ที่ก้านเกสรจะมีขน ส่วนเกสรตัวเมีย จะมีอยู่ 2 ช่องติดกัน และท่อเกสรตัวเมีย
                  ก็จะมีขนด้วย
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์          Vallaris solanacea Kize.

ตระกูล                   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                ฺBread Flower.  

ลักษณะทั่วไป
 จะออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556