| สินค้าทั้งหมด |
การปลุก
การปลูกคอนสวรรค์ หรือสนก้างปลา จะต้องมีแปลงปลูกและต้องทำรั้วหรือหลักยึด หรืออาจจะทำเป็นซุ้มก็ได้
เพื่อให้เถาของคอนสวรรค์สามารถที่จะเกาะยึดเลื้อยพันเพื่อการทรงตัวอยู่ได้ การปลูกให้นำเอาต้นกล้าที่ ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูก โดยขุดหลุมตื้น ๆ แล้ววางต้นกล้าพร้อมดินที่ติดมากับต้นลงหลุม กลบดินแล้ว
รดน้ำให้ชุ่ม ข้อสำคัญควรปลูกในช่วงเย็น เพื่อให้ต้นกล้าได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

แสง            คอนสวรรค์เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดมากพอสมควร ฉะนั้นจึงควรปลูกในที่แจ้ง เช่น บริเวณรั้ว
                   บ้าน หรือซุ้มประตู เพื่อให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่

น้ำ              ควรให้น้ำปานกลางแต่ไม่ต้องแฉะ และไม่น้อยเกินไป หากให้น้ำน้อยเกินไป ก็จะเกิดการเฉาได้
                   ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

ดิน             คอนสวรรค์เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นง่ายในดินทั่ว ๆ ไป ไม่เลือกดินมากนัก แต่ถ้าเป็นดินร่วนก็จะเจริญ
                  เติบโตได้ดีกว่า

ปุ๋ย              ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตรใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักก็พอแล้ว แต่หากต้องการให้ใบเขียวสด
                   มาก ๆ ก็ให้รดด้วยยูเรีย สัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกันประมาณ 4 สัปดาห์

 คอนสวรรค์เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายมักจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแปลงรบกวน
ฤดูกาลออกดอก 
โรคและแมลง 
การขยายพันธุ

 ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด          
คอนสวรรค์
   ไม้เลื้อย
 ต้น           คอนสวรรค์เป็นไม้เถาล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี เมื่อให้ดอกแล้วก็จะแห้งตายไป ลำต้นหรือเถาจะ
                 เลื้อยพันกันแน่น และจะต้องมีหลักหรือซุ้ม เพื่อให้เถาคอนสวรรค์เลื้อยพันขึ้นได้ ลำต้นหรือเถาจะ
                 มีขนาดเล็กและเรียว ผิวของลำต้นจะเกลี้ยง

ใบ             คอนสวรรค์มีใบเป็นรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ขอบใบเป็นจักแฉกลึกแบบขนตก จะมีแฉกข้างละ
                 ประมาณ 10-19 แฉก แฉกจะอยู่ตรงข้ามกันหรือสลับกัน ส่วนก้านใบจะสั้น โดยมีความยาวประมาณ
                 4 มิลลิเมตร

ดอก          ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 4-6 ดอก มีก้านช่อดอกยาวประมาณ 10-14 เซน
                 ติเมตร และมีก้านดอกสั้น ซึ่งยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร มีกลีบรองกลีบดอกเป็นรูปขอบขนานกัน
                 หรือเป็นรูปช้อนแกมขอบขนาน ตรงปลายมน ส่วนกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นทรงแจกัน และมี
                  ความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกจะแยกออกเป็นแฉกแหลมมี 5 แฉก ดอกจะมีสีแดง
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์     Ipomoea quamoclit. Linn.

ตระกูล                CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ             Indian Pink.   

ลักษณะทั่วไป
คอนสวรรค์เป็ฯไม้ที่ให้ดอกตลอดปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556