| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

 กระเทียมเถาเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง มีวิธีการปลูกโดยนำกิ่งที่ได้จากการตอน การปักชำ หรือการทาบ
 กิ่ง มาปลูกลงดิน โดยจะไม่นิยมปลูกลงกระถางและเหมาะที่จะปลูกตามซุ้มประตูบ้านริมรั้วบ้าน หรือ
 สวนภายในบ้าน และสวนสาธารณะ เป็นต้น

 แสง       กระเทียมเถาเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจัดมาก เป็นไม้เขตรอ้น หากได้รับแสงแดดเพียงพอ
                ก็จะให้ดอกสวยงามมาก

 น้ำ          กระเทียมเถามีความต้องการน้ำปานกลาง ควรรดน้ำให้ชุ่มทุก ๆ วัน วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น แต่พยา
                ยามอย่าให้น้ำขัง เพราะจะทำให้รากเน่าและตายได้

 ดิน         ควรปลูกกระเทียมเถาในดินร่วนปนทราย หรือในดินที่ร่วนซุยและจะไม่ชอบขึ้นในดินเหนียว

 ปุ๋ย         โดยปกติให้ใช้ปุ๋ยหมักก็พอ แต่ถ้าต้องการให้ออกดอกดกกว่าปกติก็ให้พรวนดินบริเวณรอบ ๆ โคนต้น                แล้วใส่ปุ๋ยไม้ดอกมีละครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนโรย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งถึงเวลาใบร่วง
               จึงหยุดใส่ปุ๋ย แต่การรดน้ำก็ยังให้เป็นไปตามปกติอย่างสม่ำเสมอ และหลังจากนั้นไม่นานกระเทียมเถาก็
               จะออกดอก
ฤดูกาลออกดอก
การขยายพันธุ์  

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ การตอน หรือการทาบกิ่ง          
กระเทียมเถา
   ไม้เลื้อย
 ต้น    กระเทียมเถาเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง มีลำต้นเป็นเถาใหญ่ แข็งแรง สามารถเลื้อยไป
           ได้ไกลมากกว่า 10 เมตร เถาอ่อนและส่วนยอดจะเป็นสีเขียว ส่วนเถาแก่จะเป็นสีน้ำตาล ผิวเรียบเกี้ยง

ใบ      มีใบประเภทใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น เป็นไม้ใบบางแต่แข็งกระด้าง รูป
           ใบรีหรือมน หรือใบรูปไข่ขอบใบเรียบปลายใบและโคนใบแหลมก้านใบสั้นมีมือเกาะอยู่ระหว่างใบ
           ย่อยแต่ละคู่ในขณะที่ใบยังอ่อน ใบจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม

ดอก    ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น หรือตามโคนกาบใบ ช่อหนึ่งจะมีประมาณ 10-20 ดอก ดอกสีม่วงอ่อน ตรง
           ปากดอกหรือกลางดอกสีค่อนข้างขาวมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย ลักษณะดอก
           จะเป็นรูปกรวยปากบาน หรือรูปแตร มีกลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานใหม่ ๆ จะเป็นสี
           ขาว แล้วจะกลายเป็นสีชมพูและสีม่วง เมื่อแก่จัด มีเกสรตัวผู้ภายในดอก 4 อัน สั้น 2 อัน และยาวอีก
           2 อัน ในช่วงที่ออกดอก กระเทียมเถาจะทิ้งใบหมด
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์     Pachyptera hymenaea., A. Gentry
.
ตระกูล                BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ            Garlic Vine.
        
ลักษณะทั่วไป
กระเทียมเถาจะออกดอกเพียงปีละ 1 ครั้ง คือจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธุ์
ของทุกปี หรือออกดอกในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว
      

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556