| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก
ข้าวดอกเล็กมีวิธีการปลูก โดยการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดิน หากเพราะต้น
กล้าใส่ถุงเพาะชำ ถุงละหนึ่งต้น เมื่อต้นกล้าโตและแข็งแรงพอที่จะย้ายกล้ามาปลูกได้ ก็ให้ใช้มีด
คม ๆ กรีดถุงให้ขาด แล้วนำต้นกล้าพร้อมกับดินที่ติดอยู่ทั้งถุงลงหลุมปลูป กลบดินพอแน่น แล้ว
รดน้ำให้ชุ่ม

แสง         ข้าวสารดอกเล็กมีความต้องการแสงแดดปานกลาง ค่อนข้างมากในการเจริญเติบโต และการออกดอก

น้ำ            ในระยแรกปลูก ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น แต่พอต้นแข็งแรงดีแล้ว ให้รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ก็พอ

ดิน           ดินที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวสารดอกเล็ก เป็นดินร่วนปนทราย ที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อเป็น
                 อาหารแก่ต้นไม้ได้

ปุ๋ย           ให้ใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ผสมดินปลูก และใส่บริเวณโคนต้นโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้

ฤดูกาลออกดอก
การขยายพันธุ์  

 ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด          
ข้าวสารดอกเล็ก
   ไม้เลื้อย
  ต้น      ข้าวสารดอกเล็กเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยล้มลุก ลำต้นหรือเถามีความสูงผิวของลำต้นหรือเถาจะเกลี้ยง
             เรียบ และหากลำต้นได้รับบาดแผลก็จะมียางสีขาวไหลออกมา

 ใบ        ลักษณะใบจะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ หรือรูปไข่แกน ขอบขนาน ตรงปลายใบจะแหลม
             เป็นหางยาว ขอบใบเรียบ โคนใบเว้าทั้งสองข้าง และจะห้อยเป็นรูปติ่ง ใบมีความกว้างประมาณ 10
             เซนติเมตร และมีความยาวโดยประมาณ 15 เซนติเมตร เนื้อใบจะบาง ด้านบนที่ตรงเส้นกลางใบจะ
             มีขนสั้น ๆ และจะออกเป็นกระจุก ก้านใบเล็กและเรียว ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร

 ดอก     จะออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกมีขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ก้านช่อดอกมีความยาวประมาณ 5 เซนติ
             เมตร และมีก้านดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบดอกจะเป็นรูปไข ปลายมน กลีบดอกยาวประมาณ
             4 มิลลิเมตร ตรงบริเวณโคนกลีบดอกจะเชื่อมติดกัน และหนึ่งดอกจะมีกลีบดอกอยู่ 5 กลีบ กลีบดอกมี
             สีขาว และต่อมาจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนโคนดอกจะเชื่อมติดกันเป็นท่อยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร
             กลีบดอกจะยาวกว่าท่อดอกเล็กน้อย ที่บริเวณปลายกลีบดอกจะมีสีม่วงแต้ม ภายในดอกเสรซึ่งจะมีความ
             ยาวประมาณ 14 เซนติเมตร ลักษณะเป็นเส้นสีขาว
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์          Raphistemma heoperianum Decne.

ตระกูล
                     ASCLEPIAPACEAE

ชื่อสามัญ                          -         

ลักษณะทั่วไป
ข้าวสารดอกเล็กเป็นไม้ที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556