| สินค้าทั้งหมด |
การปลุก

อาจจะปลูกในกระถางแล้วตัดเป็นทรงพุ่มก็ได้ หรือปลูกลงดินริมรั้ว หรือกำแพง แล้วปล่อยให้เถาเลื้อย
พาดไปตามขอบกำแพง เมื่อยามออกดอกก็จะดูสวยดี การปลูกก็ให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูก

แสง       มะละวัลย์เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด ในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโต รวมทั้ง
                 เกี่ยวการออกดอกของมะลิวัลย์ด้วย

น้ำ         มีความต้องการน้ำปานกลาง ค่อนข้างมากแต่ไม่ถึงกับแฉะ ไม่ควรให้ขาดน้ำ ควรรดน้ำอย่าง
                 สม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

ดิน        มะลิวัลย์เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นง่าย และเจริญเติโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วน
                ซุยที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักก็จะยิ่งดี

ปุ๋ย        
หากต้องการให้ออกดอกดก ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
                  

เรื่องโรคมักจะไม่มีปัญหามากนัก สำหรับแมลงก็อาจจะมีบ้าง เช่น หนอนเจาะดอก และหนอนมวนใบส้ม
แต่ก็ไม่ได้ทำความเสียหายกับมะลิวัลย์มากนัก

มะลิวัลย์มีวิธีการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง และการทาบกิ่ง
การป้องกันกำจัด
ควรแต่งกิ่งมะลิวัลย์ให้ดูโปร่ง ให้ทรงพุ่มได้รับแสงอย่างทั่วถึง หรือถ้ามีหนอนมากก็ให้ใช้ฟอสเฟต
เช่น โมโนโครโตฟอส (อโซ ดริน 56 % ดับเบิลยู เอส ซี) อัตรา 20-30 ซี. ซี. ฉีดพ่นในตอนบ่าย
ฤดูกาลออกดอก
โรคและแมลง 

การขยายพันธุ์     
มะลิวัลย์
   ไม้เลื้อย

ต้น        มะลิวัลย์เป็นไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง ลำต้นหรือเถามีขนาดเล็ก กลม ผิวเกลี้ยง เถาส่วนที่อ่อน
                เป็นสีเขียว ส่วนเถาที่แก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน และสามารถเลื้อยพันต้นไม้อื่นไปได้ไกล

ใบ         ใบมะลิวัลย์จะแตกออกเป็นคู่เรียงกันไปตามข้อต้น ใบยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ใบเป็นสี
                 เขียวอมเหลือง ลักษณะใบบางแต่แข็ง ใบเป็นรูปมนรีปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ไม่มีจัก

ดอก      ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น ดอกมีสีขาว ก้านดอกสีน้ำตาลอ่อน มีความยาวประมาณ 3 เซนติ
                เมตร ลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกมะลิลาดอกช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอก 2-6 ดอก กลีบดอกเรียว
                ยาวมี 7 กลีบ มะลิวัลย์เป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกดก เวลาออกดอกจะดูขาวไปทั้งต้น ดอกมีกลิ่น
                หอมแรง และจะส่งกลิ่นหอมไปได้ในระยะไกล ๆ

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสตร์      Jasminum adenophyllum., Wall

ตระกูล                   OLEACEAE

ชื่อสามัญ                Scented star jasmine, Climbing jasmine.
                                                                                                                             

ลักษณะทั่วไป
     มะลิวัลย์จะออกดอกเป็นระยะตลอดปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556