| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

ให้นำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งปลูกที่ได้จากการตอนมาปลูกลงดิน ดดยให้ขุดหลุมปลูก
ขนาด 7 x 7 นิ้ว แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ ประมาณ 1/4 ของหลุม จึงวางต้นกล้าหรือ
กิ่งปลูกลงกลางหลุมกลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

แสง     อรพิมเป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงมากพอสมควร จึงควรปลูกอรพิมในบริเวณที่แสงแดด
              สามารถส่องถึง

น้ำ        ต้องการน้ำปานกลาง ระยะแรกปลูกควรรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อต้น
               โตและแข็งแรงดีแล้ว ให้รดวันละครั้งในช่วงเช้า

ดิน        
ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย และดินที่มีความชื้น

ปุ๋ย      
 ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอใส่บริเวณโคนต้นปีละ 3 ครั้ง โดยการพรวนดินโคนต้นให้ร่วนเสียก่อน
                จึงใส่ปุ๋ยโดยรอบ แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

                  

ไม่มีโรคและแมลงที่ทำความเสียหายแก่อรพินมากนัก

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก
โรคและแมลง 

การขยายพันธุ์     
อรพิม
   ไม้เลื้อย

ต้น      อรพิมเป็นไม้เถาเลื้อย ที่มีลำต้นหรือเถาแข็ง มีอายุหลายปี เป็นไม้ที่มีมือเกาะม้วนงอ

ใบ        เป็นไม้ใบประกอบ ออกเรียงสลับกัน ใบประกอบมี 3 ใบย่อย และจะแตกใบหนาทึบ
               ใบเป็นรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยากประมาณ 4.5 เซนติเมตร
                ปลายใบและโคนใบมน

 ดอก     อรพิมจะออกดอกเป็นช่อ ห้อยลงตามลำต้นและกิ่ง หรือบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง
                ดอกแต่ละช่อจะดกมาก ดอกมีสีขาวสะอาด มีกลีบเลี้ยงสีน้ำตาล 5 กลีบ ตรงปลายกลีบ
               จะแหงน และมีขนคล้ายกำมะหยี่ กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกจะเป็นสีขาว 4 กลีบ สี
                เหลืองอีก 1 กลีบ กลีบดอกจะย่น ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 10 อัน เป็นสีขาว และมีก้าน 
                ชูอับเรณูที่ยาว
          

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์   Bauhinia winitii Craib.

ตระกูล              LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ                     -

ลักษณะทั่วไป
อรพิมจะออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนถึงซดูหนาว หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556