| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

เหมาะที่จะปลูกพวงโกเมนให้เลื้อยขึ้นร้าน หรือเลื้อยต้นไม้ หรือซุ้มประตู โดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการ
ปักชำมาปลูกลงดิน โดยขุดหลุมปลูกให้มีขนาดความกว้างลึงประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
หมัก หรือใบไม้ผุประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งปลูกลงกลางหลุมกลบดินพอแน่น
แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

 แสง      พวงโกเมนเป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมาก ถ้าปลูกในร่มจะทำให้มีใบมากกว่าดอก

  น้ำ       
ชอบน้ำปานกลาง พยายามอย่ารดน้ำจนดินแฉะ หรือมีน้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้รากเน่าได้ง่าย
                 และเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูง

  ดิน       ชอบขึ้นในดินร่วนกลางแจ้ง ที่มีอาหารเพียงพอ หรือดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติ

  ปุ๋ย       ให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ใส่บริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

ยังไม่พบว่ามีโรคและศัตรูอะไรข้างที่ทำความเสียหายเพียงแต่พบว่ามีแมลงกัดกินใบและยอดตามธรรมดา
เหมือนกับที่เกิดกับไม้ชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไป

       ขยายพันธุ์โดยการปักชำ การตอนกิ่ง
 พวงโกเมนจะออกดอกในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จะให้ดอกดกมาก
โรคและแมลง  

การขยายพันธุ์     
พวงโกเมน
   ไม้เลื้อย
 ต้น        พวกโกเมนเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก เนื้อไม้แข็ง เป็นไม้ที่มีการเจริญเติโตได้เร็วและมีการอายุยืน
                  เถาอาจจะเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 20-25 เมตร 

 ใบ         เป็นไม้ใบประกอบออกสลับกัน มีใบย่อย 3 ใบ ใบเป็นรูปไข่ หรือรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบ
                 มนเว้าเข้าหาก้านใบ ใบมีสีเขียวเข้มและจะแตกออกเป็นพุ่มแน่น

 ดอก      ออกดอกเป็นช่อตามลำต้น หรือซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นพวงห้อยลง ลักษณะ
                 ของดอกจะคล้ายกับดอกแคหรือดอกถั่ว ดอกมีสีแสดหรือสีแดงเพลิง คล้ายกับดอกทองกวาว ดอก
                  มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนปลายจะแยกออกเป็น 5 แฉก และมีกลีบดอก
                 อีก 5 กลีบ ซึ่งมีขนาดที่ไม่เท่ากัน และจะไม่คลี่บานด้วย กลีบดอกที่อยู่นอกสุดจะมีขนาดใหญ่กว่า
                 กลีบอื่น ๆ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 กัน
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์     Mucuna bennettii F. Muell.

ตระกูล                LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ             Newguinea Creeper, Red Jade Vine..

ลักษณะทั่วไป
ฤดูกาลออกดอก     

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556