| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

เนื่องจากพวงเงินเป็นไม้ที่ขึ้นได้ ทั้งที่กลางแจ้งและในที่ร่ม จึงเปป็นการง่ายต่อการเลือกบริเวณสถานที่ที่จะ
ปลูก การปลูกก็ให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกลงดิน โดยขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างลึก ประมาณ 1 x 1
ฟุต แล้วเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ผสมกับดินรองก้นหลุม แล้วจึงวางกิ่งปักชำลงกลางหลุมกลบดินให้พ่อแน่น
รดน้ำให้ชุ่ม

แสง    พวงเงินเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดแต่เพียงปานกลาง เนื่องจากพวงเงินขึ้นได้ดี ทั้งในที่ที่มีแสงแดดจัด
            และในที่ที่มีแสงแดดร่มรำไร

น้ำ      ความต้องการน้ำของพวงเงิน ก็ต้องการเพียงปานกลาง เพื่อให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา หรือให้รดน้ำ
            วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ในการรดน้ำแต่ละครั้งต้องรดให้ดินชุ่ม

ดิน     พวงเงินจะเจริญงอกงานได้ดี ในดินที่มีความชุ่มชื้น หรือถ้าเป็นดินที่มีความร่วนซุย ก็ได้เช่นกัน

ปุ๋ย     พวงเงินเป็นไม้ที่ขึ้นง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการปลูก และการดูแลรักษาเป็นไม้ที่ไม่เลือกปุ๋ย อาจจะใส่ปุ๋ย
            ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักในบริเวณโคนต้น ปีละ 2-3 ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว
                  

    ่ไม่มีโรคและแมลงรบกวนจนถึงขั้นเสียหาย

       พวงเงินมีวิธีขยายพันธุ์โดยการตอน และการปักชำกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก    
โรคและแมลง   

การขยายพันธุ์     
พวงเงิน
   ไม้เลื้อย

ต้น         พวงเงินเป็นไม้เลื้อยขนาดกลาง สามารถเลื้อยพันต้นไม้อื่นไปได้ไกลประมาณ 15 ฟุต เป็นไม้เลื้อย
                 ที่มีเถาหรือลำต้นค่อยข้างเหนียวมีเปลือกสีคล้ำจนเกือบดำ

ใบ          พวงเงินเป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ขนานไปตามข้อต้น ลักษณะใบจะป้อม รูปใบมน ปลายใบแหลม
                  ลายเส้นใบเป็นรอยนูนอย่างเห็นได้ชัดทางใต้ใบ ใบมีความยาวขนาด 6 นิ้ว

 ดอก      พวงเงินออกดอกเป็นช่อ หรือเป็นพวงตามยอดและตามข้อต้นรูปดอกเหมือนหัวใจ พวงเงินเป็นไม้ที่มี
                 ใบประดับ เมื่อเริ่มออกดอกใหม่ ใบประดับจะเป็นสีขาว และจะมีอยู่ 5 กลีบ มีดอกแท้เป็นสีแดงจัดคล้าย
                 ดอกเข็มยาวโผล่พ้นออกมาจากใบประดับ มีเกสรสีขาวเป็นเส้นเล็ก ๆ มองดูคล้ายเส้นด้ายโผล่ยาวออก
                 มาจากดอกอีกชั้นหนึ่ง ดอกแท้จะบานอยู่ได้นานประมาณ 2-3 วัน ก็จะหลุดร่วงออกจากใบประดับ และ
                 เมื่อดอกร่วงแล้ว หลังจากนั้นใบประดับจึงจะบานออกเต็มที่ และจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพูเรื่อ ๆ
                 จนกระทั่งเป็นสีแดงเลือดหมู เมื่อดอกโรยแล้วให้รีบตัดช่อดอกออกเสีย ต้นก้จะแตกกิ่งออกดอกใหม่
                 ในที่เดิมได้อีกในเวลาเพียงไม่กี่วัน

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์        Clerodendrum thomsoniae.

ตระกูล                  VERBENACEAE

ชื่อสามัญ               ฺBleeding Heart, Glory Bower,
                              Flower of Magic.                                                                                                         

ลักษณะทั่วไป
     พวงเงินเป็นไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาว พวงเงินก็จะออกดอกได้ดก และสวยงามมาก

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556