| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

โดยธรรมชาติแล้ว มักจะพบต้นพวงประดิษฐ์ขึ้นอยู่ตามป่า และแม้แต่ใบป่าที่อยู่อย่างเช่น ดอยอินทนนท์
ก็ยังมีผู้ที่พบต้นพวงประดิษฐ์ขึ้นอยู่ และชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง หรือที่กลางแจ้ง ตามที่โคกหรือที่ดอน ฉะนั้น
การปลูกพวงประดิษฐ์จะต้องเลือกที่ปลูกที่น้ำท่วมไม่ถึง โดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกลงดิน

แสง       เนื่องจากพวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง หรือที่กลางแจ้งก็แสดงว่า พวงประดิษฐ์เป็นไม้
                ที่มีความต้องการแสงแดดมากพอสมควร

น้ำ         พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากนัก เพราะพวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งของดิน
                ฟ้าอากาศได้ดี

ดิน         
พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ปลูกง่าย เจริฐเติบโตเร็ว ไม่เลือกดินปลูกมากนัก เพียงแต่ให้ปลูกในที่สูงก็ใช้
                ได้แล้ว หรืออจจะปลูกลงดินร่วนปนทราย หรือดินที่ร่วนซุยก็ได้เหมือนกัน

ปุ๋ย         พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่มีความต้องการปุ๋ยไม่มากนัก หรืออาจจะใช้ปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง ก็ได้
                  

พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ทนต่อโรคและแมลงได้ดี จึงมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงเท่าไร ไม่มีโรค
และแมลงรบกวนจนถึงขั้นเสียหาย

       ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการปักชำกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก   
โรคและแมลง    

การขยายพันธุ์     
พวงประดิษฐ์
   ไม้เลื้อย

 ต้น       พวงประดิษฐ์เป็นไม้เลื้อยมีเถาใหญ่ เถาอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม กิ่งก้านของพวงประดิษฐ์ จะค่อนข้างเหนียว
                 และตแกกิ่งมาก มักจะเลื่อยพันต้นไม้อื่น ขึ้นไปคลุมยอดไม้จนเกือบมิด จะมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมอยู่
                 ตามยอดและกิ่งก้านของพวงประดิษฐ์ และเถาของพวงประดิษฐ์ จะสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึงประมาณ
                 กว่า 30 ฟุต

ใบ         พวงประดิษฐ์เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตามข้อกิ่ง ใบแต่ละคู่จะออกสลับทางกัน ลักษณะใบจะเป็น
                 รูปไข่แกมรี ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นโคนใบมน ผิวใบสากระคายมือ เมื่อจับดูใบจะมีความยาวไม่เกิน
                 6 นิ้ว และกว้างประมาณ 2-5 นิ้ว

ดอก       พวงประดิษฐ์จะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกประกอบด้วยช่อยย่อยเป็นกระจุกมี 4-7 ดอก ช่อ
                 หนึ่ง ๆ จะมีความยาวโดยประมาณ 10-18 นิ้ว ดอกสีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อนหรือสีขาวเงินยวง มีใบประ
                 ดับรองรับฐานดอก 3 ใบ ลักษณะเป็นรูปไข่ กลีบขอบขนาน ดอกจะเป็นกลีบแข็ง 3 กลีบ ซึ่งแต่ละกลีบ
                 จะยาวประมาณ 2 เซนติเมตร พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่มี ดอกบานทน และออกดอกดกมาก เวลาดอกพวง
                 ประดิษฐ์บานจะสะพรั่งไปทั้งต้น จนมองไม่เห็นใบแลดูสวยงามมาก

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์    Congea tomentosa Roxb.

ตระกูล               VERBENACEAE

ชื่อสามัญ            ฺShower - of - Orchids, Congea,
                           Laven der Wreath.
                                                                                                                             

ลักษณะทั่วไป
      พวงประดิษฐ์จะออกดอก ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556