| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

พุทธชาดมีวิธีการปลูกโดยการนำกิ่งที่ได้จากการปักชำ มาปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างลึก
ประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เช่น ขี้ไก่ หรือขี้ค้างคาว ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดิน
เล็กน้อยแล้ววางกิ่งปักชำลงกลางหลุม กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม เหมาะที่จะปลูกให้เลื่อยบนเรือนร้าน
หรือซุ้มประตู

แสง       พุทธชาดเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ต้องการแสงแดดมากพอสมควร จึงควรเลือกบริเวณที่ปลูก ที่สามารถ
                ได้รับแสงอย่างเต็มที่

น้ำ          ต้องการน้ำปานกลางในระยะแรกปลูกต้องรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้นโตแล้ว
                 ให้รดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้าก็พอ

ดิน         ชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี หรืออาจจะใช้ดินร่วนที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ ก็ได้

ปุ๋ย         
เมื่อต้นโตแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอก บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงไม่ให้ต้นโทรม
                  

ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมากนัก เพียงแต่ให้คอยตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง กิ่งที่หักหรือเสียก็ให้เอาออก
พร้อมกับให้เก็บกวาด ใบที่ทำลาย โดยการเผาไฟ

       ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอน
ฤดูกาลออกดอก 
โรคและแมลง  

การขยายพันธุ์     
พุทธชาด
   ไม้เลื้อย

ต้น     พุทธชาดเป็นไม้กึ่งเลื้อย กึ่งต้น หรือเป็นไม้รอเลื้อย เป็นไม้ที่มีเถาแข็งมีอายุหลายปี กิ่งก้านที่ออก
            ใหม่ ๆ จะมีสีเขียวสด กิ่งแก่จัดจึงจะเป็นสีน้ำตาล เถากลมเกลี้ยง กิ่งเปราะหักง่าย

ใบ      เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบตรงข้ามกันตามข้อต้น ใบมนรูปไข่ มีสีเขียวเป็นมัน ปลายใบมนหรือทู่หรือบาง
            ใบอาจอาจมีติ่งแหลมเล็กน้อย

ดอ     ออกดอกเป็นช่อที่ส่วนยอดของกิ่ง และตามข้อต้น ออกดอกแน่นดอกสีขาวมี 6-8 กลีบ ดอกมีขนาดเล็ก
            คล้ายดอกมะลิ โคนกลีบดอกจะหลอมติดกันเป็นหลอด มีกลีบเลี้ยงสีเขียวรองรับอยู่ ดอกมีกลิ่นหอมแรง
            มากและยังสามารถส่งกลิ่นหอมอบอวลไปได้ไกลอีกด้วย

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสตร์      Jasminum auriculatum.

ตระกูล                   OLEACEAE

ชื่อสามัญ                ฺJasmine Vine.
                                                                                                                             

ลักษณะทั่วไป
       พุทธชาดเป็นไม้ที่ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556