| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

ปลูกโดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการตอนหรือต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูก
ให้มีขนาด 1x1 ฟุต หรือมากกว่านี้เล็กน้อยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ประมาณ 1/4 ของหลุม
กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ควรปลูกสะแกวัลย์ใกล้ริมรั้ว
หรืออาจจะปลูกเป็นซุ้มประตูหรือไม่ก็จะต้องทำร้านโครงไม้หรือโครงเหล็กเพื่อให้เถาของสะแกวัลย์เลื้อย
พาดไปได้

แสง       สะแกวัลย์เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดปานกลาง

น้ำ         ต้องการน้ำปานกลาง ในระยแรกปลูกควรหมั่นรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ
                แต่เมื่อต้นโตแล้วให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น

ดิน        เป็นไม้ที่เจริญงอกงามได้ดีในดินร่วนที่มีส่วนผสมของใบไม้ผุและดินที่มีความชุ่มชื้น

ปุ๋ย        ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง หากใบไม้มีอาการ ใบเหลือง หรือใบ
                ไม่ตกก็ให้รดด้วยรูเรีย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 2 สัปดาห์

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวน

การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง และการเพาะเมล็ด
ฤดูกาลออกดอก 
โรคและแมลง

การขยายพันธุ์     
สะแกวัลย์
   ไม้เลื้อย

 ต้น       เป็นไม้พุ่มเลื้อยที่มีขนาดใหญ่ เนื้อแข็ง เถาสีน้ำตาล กิ่งอ่อนเป็นสีเขียวและมีขน

 ใบ        
เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อ ใบเป็นรูปไข่ หรือรูปรี โคนใบมนปลาย
                ใบเรียวแหลม ใบสีเขียวเข้มด้านล่างใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองและนุ่ม ขึ้นอยู่หนาแน่น

ดอก       
ออกดอกเป็นช่อกระจายอยู่ตามปลายกิ่งหรือปลายยอด ดอกมีสีเขียวอมเหลือง มีขน มีกลีบเลี้ยง
               
ส่วนปลายของกลีบเลี้ยง จะแยกออกเป็น 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้ 10 อัน เป็นรูปรี

         

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสตร์      Calycopteris floribunda Lamk.

ตระกูล                     COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ                         -                                                                                                                      

ลักษณะทั่วไป
ออกดอกเดือนมกราคมถึงมีนาคม

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556