| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

ให้ปลูกบริเวณที่กลางแจ้ง หรืออาจปลูกริมรั้วบ้าน แล้วปล่อยให้เถาของแสเถาเลื้อยพาดรั้ว
บ้านก็ได้ หรืออาจจะปลูกเป็นซุ้มภายในสวนบริเวณบ้าน หรือสวนสาธารณะ เมื่อยามออกดอก
ดอกก็จะห้อยระย้าบานสะพรั่งสวยมาก การปลูกให้ขุดหลุมปลูกตื้น ๆ แล้ววางต้นกล้าลงกลบดิน
พอแน่น แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่มก็พอ

แสง       แสเถาเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดมากชนิดหนึ่ง

น้ำ         มีความต้องการน้ำปานกลาง แต่การรดน้ำจะต้องไม่รดให้มากเกินไปจนดินแฉะเพราะแส
                เถาไม่ชอบน้ำท่วมขัง หากน้ำในบริเวณโคนต้นไม่ระบายออก อาจทำให้รากเน่าและตายได้

ดิน        แสเถาเจริฐได้ดีในดินแทบทุกชนิดไม่เลือกดิน แต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายก็จะยิ่งดีกว่า

ปุ๋ย        ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์

                  

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวนถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอน
ฤดูกาลออกดอก  
โรคและแมลง

การขยายพันธุ์     
แสเถา
   ไม้เลื้อย

ต้น        แสเถาเป็นไม้เลื้อยจำพวกเดียวกับผักบุ้ง แต่มีขนาดเล็กกว่ามีลำต้นหรือเถาคล้ายกับ
                เถาวัลย์เล็ก ๆ เป็นสีน้ำตาลคล้ำ มักจะเลื้อยพาดไปตามรั้ว กำแพง หรือต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้

ใบ         ออกใบสลับกันตามข้อต้น ลักษณะของใบคล้ายกับใบผักบุ้ง คือ ใบรูปรีคล้ายหัวใจแต่ยาว
                ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ ขอขใบเรียบ ก้านใบสั้นประมาณ 2-3 เซนติ
                เมตรใบสีเขียวแต่ไม่เข้มมากนัก

ดอก      จะออกดอกตามข้อต้นและโคนก้านใบ ดอกก็คล้ายกับดอกผักบุ้ง ดอกมีสีน้ำเงินมี 5 กลีบ
                โดยมีก้านดอกยื่นยาวออกมาจากโคนก้านใบเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 3-6 ดอก รูปดอกเป็นทรง
                กรม แต่ปลากดอกบานออกกว้างมาก เมื่อแสเถาออกดอกจะดูสะพรั่งไปหมดจัดเป็นไม้ที่
                ให้ดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่ง

         

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์         Jacquemontia pentantha.

ตระกูล                    CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ                 Little Blue Hat. 
                                                            

ลักษณะทั่วไป
แสเถาเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556