| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

สายน้ำผึ้งเป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนแดดและลมได้ดี อีกทั้งยังเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็น แต่ก็จะสามารถ
อยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อน ปลูกโดยการนำกิ่งที่ได้จากการตอน หรือการปักชำมาปลูกลงดิน และจะนิยม
ปลูกสายน้ำผึ้งบริเวณริมรั้ว ซุ้มประตูบ้าน หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น

แสง     สายน้ำผึ้งเป็นไม้กลางแจ้งที่ไม่ชอบแสงแดดจัดมาก

น้ำ       ต้องการน้ำปานกลาง ที่ไม่ถึงกับแฉะ และพยายามอย่ารดให้มากเกินไป เพราะจะไปทำลายระบบราก
             ทำให้รากเน่าตายได้

ดิน      
สายน้ำฝึ้งขึ้นง่ายดินแทบทุกชนิด แต่จะไม่ชอบขึ้นในดินที่มีความชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลา

ปุ๋ย      ใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักทุกชนิด ดดยไม่ต้องอาศัยปุ๋ยวิทยาศาสตร์เลยก็ได้

                  

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวน ถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก   
โรคและแมลง 

การขยายพันธุ์     
สายน้ำผึ้ง
   ไม้เลื้อย

ต้น       สายน้ำผึ้งไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก สามารถเลื้อยไปได้ไกลตั้งแต่ 5-8 เมตร หรืออาจมากกว่านี้ เถา
               จะมีสีเขียว แต่เมื่อเถาแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเปลือกมีรอยแผลเป็นร่องเล็ก ๆ แตกออกตามยาว
                ของต้นหรือเถา ตามเถาหรือกิ่งจะปกคลุมไปด้วยขนนุ่ม

ใบ        ลักษณะของใบจะเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ขนานกันตามข้อของต้น ใบค่อนข้างแข็ง รูปใบมน
               ปลายใบแหลม

ดอก      
ดอกจะออกเป็นช่อตามยอด หรือปลายกิ่งและตามง่ามใบ ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 20 ดอก
                ดอกมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยยาวประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบดอกเมื่อบานออกจะมีลักษณะเป็น
                ริ้วเล็ก ๆ ี 5 นิ้วกลีบดอกเมื่อแรกบานจะมีสีขาว แล้วจะค่อย ๆ กลายเป็นสีเหลือง และจะมีสีเหลือง
                จัดขึ้นเมื่อดอกใกล้โรย ดอกจะมีกลิ่นหอมแรงในเวลากลางคืน และแต่ละดอกจะมีใบประดับ 1 คู่

         

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์     Lonicera japonica Thumb.

ตระกูล                CAPRIFOLIACEAE

ชื่อสามัญ             ฺWoodbine, Lonicera,
                            Japonese Honeysuckle    
                                                                                                                 

ลักษณะทั่วไป
ถ้าปลูกในเมืองหนาว สายน้ำผึ้งจะออกดอกปีละครั้ง คือจะออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน
แต่สำหรับประเทศไทย สายน้ำผึ้งจะออกดอกตลอดปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556