| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

เนื่องจากเสาวรสเป็ฯไม้กลางแจ้งเขตรอ้น ฉะนั้นจึงควรที่จะเลือกสถานที่หรือบริเวณที่ปลูก
ให้เหมาะสม คือจะต้องไม่ปลูกในบริเวณที่ร่วมเงาของไม้อื่นมาบดบัง ควรปลูกในที่ที่สามารถ
ได้รับแสงแดดอจ่างเพียงพอ โดยการนำเอาต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งที่ได้จาก
การฃำหรือการทับกิ่งมาปลูกดิน โดยขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้ว
รองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่ง
ปลูกหรือต้นกล้าลงกลางหลุม แล้วกลบดินพอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม

แสง       ต้องการแสงแดดในการสังเคาะห์แสงและการเจริญเติบโตมากพอสมควร

น้ำ         ต้องการน้ำปานกลาง ในระยะแรกปลูกควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ให้ชุ่ม แต่เมื่อต้นโตแล้วให้
               รดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้าก็พอ

ดิน        ชอบขึ้นในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย        ไม่ต้องการปุ๋ยมากนัก เพียงแต่ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในบริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้งแต
่               ต้องพรวนดินก่อนใส่ทุกครั้งเสมอ

เสาวรสเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวนถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำ และการทาบกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก   
โรคและแมลง   

การขยายพันธุ์     
เสาวรสขาว
   ไม้เลื้อย

ต้น        เสวรสเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง เถามีสีเขียวเข้มและเมื่อแก่เถาจะเป็นสีน้ำตาล
                
มีมือเกาะออกตามซอกใบ

ใบ         เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบออกสลับกัน ใบดก ใบสีเขียวเป็นมัน เป็นรูปขอบชนาด ปลาย
                ใบและโคนใบแหลม ก้านใบค่อนข้างยาก และตรงปลายก้านใบมีต่อมอยู่ 1 คู่

ดอก       
เป็นไม้ดอกที่มีขนาดใหญ่ เป็ฯดอกเดี่ยว ลักษณะดอกจะห้อยคว่ำลงคล้ายโคมไฟ
                 ดอกมีสีม่วง หรือม่วงขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ และกลีบดอกอีก 5 กลีบ กลีบดอกรูป
                ขนาน และมีรยางค์เป็นเส้นฝอยสีม่วงจำนวนมาก มีก้านเกสรจะแยกออกเป็นเกสร
                 ตัวผู้ 5 อัน และเกสรตัวเมียอีก 3 อัน ดอกมีกลิ่นหอม
         

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์     Passiflora Laurifolia Linn.

ตระกูล               PASSIFLORACEAE

ชื่อสามัญ
            Passiflora, Water Lemon. 
                                                            
ลักษณะทั่วไป
ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะให้ดอกดกมาก

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556