| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

ให้นำกิ่งสร้อยสุมาลีที่ได้จากการตอน มาปลูกลงกระถางหรือจะปลูกลงดินเลยก็ได้ ควรปลูกบริเวณ
ริมรั้ว หรืออาจปลูกเป็นซุ้มประตูก็ได้ ดดยขุดหลุมปลูกกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต รองก้นหลุมด้วย
ปุ๋ยหมัก 1/4 ของหลุม แล้ววางกิ่งตอนลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

แสง        สร้อยสุมาลีเป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ          ต้องการน้ำปานกลาง แต่ต้องระวังอย่าให้น้ำท่วมขัง เพระาจะทำให้ระบบรากเน่าได้ และในทาง
                 กลับกันต้องอย่าให้ขาดน้ำจนดินบริเวณโคนต้นแห้งเป็นอันขาด เพราะถ้าขาดน้ำก็จะเฉาตาย
                 เช่นกัน จึงควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น

ดิน          
ชอบขึ้นในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย          ให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง

                  

ไม่มีโรคและแมลงรบกวนถึงขั้นเสียหายมากนัก

สร้อยสุมาลีมีวิธีขยายพันธุ์โดยการตอน การปักชำ และการทาบกิ่ง แต่สำหรับเมืองไทยแล้วนิยม
ขยายพันธุ์โดยการตอนมากกว่า
ฤดูกาลออกดอก   
โรคและแมลง   

การขยายพันธุ์     
สร้อยสุมาลี
   ไม้เลื้อย

 ต้น        สร้อยสุมาลีเป็ฯไม้ในวงค์ของมะลิ เป็นไม้เลื้อยยืนต้นหรือไม้รอเลื้อย มีลำต้นหรือเถาแข็งแรง
                 ลักษณะคล้ายคลึงกับต้นมะลิลามาก ต้นหรือเถาสร้อยสุมาลีมีความสูงประมาณ 8 ฟุต เถาสีน้ำตาล
                 เป็นพันธุ์ที่หาพันธุ์ได้ยากในเมืองไทย จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง

ใบ          สร้อยสุมาลีเป็นไม้ใบเดี่ยว ใบจะออกเป็นคู่เรียงขนานกันไปตามลำต้นหรือเถา ลักษณะของใบ
                 จะเรียบเกลี้ยง ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลมโคนใบก็แหลมเข้าหาก้านใบ ขอบใบเรียบ ก้าน
                 ใบสั้น ในมีขนาดความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร

ดอก       ออกดอกตามข้อต้นหรือตามซอกใบ ไปจนเกือบตลอดลำต้นหรือกิ่งดอกมีขนาดเล็ก มีสีขาว แต่
                 จะมีกลิ่นหอมจัดมาก และเมื่อดอกสร้อยสุมาลีบานเต็มที่พร้อมกันทั้งต้น ก็จะดูเป็นละอองฝอยสี
                 ขาว พรั่วพราวทั่วต้น พร้อมกับส่งกลิ่นหอมน่าหลงไหลมาก ดอกออกเป็นช่อ ๆ หนึ่ง ๆ จะมีความ
                 ยาวประมาณ 5 นิ้ว

         

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์   Osmanthus fragrans.

ตระกูล              OLEACEAE

ชื่อสามัญ          Osmanthus.                     
ลักษณะทั่วไป
สร้อยสุมาลีเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556