| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

ควรปลูกเถาไฟบริเวณริมรั้ว หรืออาจจะปลูกเป็นซุ้มประตูก็ได้ โดยให้นำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งปลูกที่ได้จากการตอน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมใช้กิ่งที่ได้จากการคอน เพราะจะให้ต้นได้เร็ว
กว่า ไม่เสียเวลาเหมือนกับการเพาะเมล็ด ให้ขุดหลุมที่มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต รองกันหลุมด้วย
ปุ๋ยหมักประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้วจึงวางกิ่งปลูกลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม

แสง         เป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมากพอสมควร

น้ำ             ชอบน้ำปานกลาง ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ แต่ไม่ควรให้น้ำมากจนแฉะ
                 เพราะจะทำให้รากเน่าได้

ดิน           เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย และเป็นดินที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี

ปุ๋ย            ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง โดยการพรวนดินรอบโคนต้นเสียก่อน แล้วจึง
                
ใส่ปุ๋ย แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม


                  

ไม่พบโรคและแมลงทำลายถึงขั้นเสียหาย
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก
โรคและแมลง

การขยายพันธุ์     
เถาไฟ
   ไม้เลื้อย

 ต้น           เป็นไม้เถาที่มีขนาดใหญ่ เถามีสีน้ำตาล บริเวณเถาอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป
                 และมีมือเกาะยื่นออกมาสำหรับเกาะพันไปตามหลัก หรือต้นไม้อื่น

ใบ             เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบออกเรียงสลับกันไปตามเถา ใบเป็นรูปไข่ ใบกว้างและค่อนข้างกลม โคนใบ
                 จะมนเว้าเข้าหาก้านใบกล้ายรูปหัวใจ ส่วนปลายใบเว้าเป็น 2 แฉก ๆ ลึกบ้าง ตื้นบ้าง ลักษณะของ
                 
แฉกจะแหลมหรือบ้างก็อาจจะกลม ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบยาว

ดอก          ดอกเมื่อแรกออกจะเป็นสีเหลือง แล้วจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นสีส้มแดงหรือสีแดง ดอกมีขนาดเล็ก
                  ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ และบริเวณปลายกิ่ง ดอกเมื่อยังตูมอยู่จะมีลักษณะกลม ปลายแหลม
                  มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน
                  และในจำนวนเกสรตัวผู้ 5 อันนี้ จะมีเกสรตัวผู้ที่ฝ่อหรือไม่สมบูรณ์ 2 อัน เกสรมีขนาดเล็ก

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์        Bauhinia integrifolia. Roxb.

ตระกูล                   LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ                -

ลักษณะทั่วไป
จะออกดอกในฤดูหนาว

การดูแลรักษา
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556