| สินค้าทั้งหมด |
การปลูก

ควรปลูกถ้วยทองบริเวณริมรั้ว เพื่อให้เถาถ้วยทองสามารถใช้รั้วเป็นหลักยึดเกาะ เพื่อการทรงตัว
ของลำต้น หรืออาจจะปลูกทำเป็นซุ้มประตูโดยใช้โครงเหล็กดัดหรือโครงไม้ก็ได้ การปลูกส่วนใหญ่
มักจะนิยมนำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกมากกว่าการเพาะเมล็ด ให้ปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูกให้
มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 หรือ 1 x 1.5 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ประมาณ
1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งชำลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

แสง           เป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ              ชอบน้ำปานกลาง หากเป็นระยะการปลูกให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น แต่เมื่อต้นโตแล้วให้
                 
รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เฉพาะช่วงเช้าและควรรดในปริมาณที่พอเหมาะ คือจะต้องรดให้ดินชุ่ม แต่ต้อง
                  ไม่ถึงกับมีน้ำขังจนแฉะ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำให้ระบบรากเสียได้

ดิน             เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนป นทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย             เป็นไม้ที่ไม่ต้องการปุ๋ยมากนัก คือเพียงแต่ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกปีละ 2-3 ครั้ง ในบิเวณโคนต้น
                  ก็เพียงพอแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้าช่วย แต่หากต้องการใช้ใบดกก็ให้รดด้วย
                  ยูเรียสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน ใบก็จะเขียวชะอุ่มแล้วให้หยุดรดน้ำยูเรียได้

                  

 เป็นไม้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมากนัก
       ขยายพันธุ์โดยการเมล็ด และการปักชำกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก
โรคและแมลง 

การขยายพันธุ์     
ถ้วยทอง
   ไม้เลื้อย
 ต้น            เป็นไม้เถาที่มีขนาดใหญ่ เถาหรือลำต้น มีสีเขียวเข้ม และเมื่อเถาแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาล เถา
                  เกลี้ยง ไม่มีขน

ใบ              เป็นไม้ใบเดี่ยว จะแตกใบบริเวณปลายกิ่ง ใบถี่ ใบเป็นรูปรีหรือรูปแกมขอบขนาน ปลายใบ
                  แหลมโคนใบสอบเว้าหาก้านใบ ใบมีสีเขียวเข้ม ก้านใบกลมสีเขียว ค่อนข้างยาวและแข็ง

ดอก           เป็นไม้ดอกเดี่ยว ออกดอกตามซอกใบและบริเวณปลายกิ่งลักาณะของดอกเป็นรูปทรงกรวย
                  ที่มีขนาดใหญ่ บริเวณปากกรวยจะคอดและปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 กลีบ หรือ 5 แฉก
                  ดอกสีเหลืองและภายในดอกจะเป็นแถบสีม่วงแดงเป็นเส้น ๆ ตามยาว ประมาณ 10 เส้น มี
                  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดที่โคนดอก ดอกด้วยทองจะมีกลิ่นหอมจัดในตอนเย็น
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์     Solandra grandiflona Swartz..

ตระกูล                 SOLANACEAE

ชื่อสามัญ               -

ลักษณะทั่วไป
จะออกดอกในช่วงเดีอนตุลาคม - มกราคม

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556