| สินค้าทั้งหมด |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
 ไม้ประดับมงคล
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
  | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
การเป็นมงคล
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
การปลูก
การปลูกมี 2 วิธี
ข่อย
Siamese rough bush

Streblue asper.

MORACEAE

สนนาย

ข่อยเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ10-12 เมตรผิวเปลือกลำต้นมีเทาค่อนข้างขาวโคนลำต้นตรงเนื้อไม้
เหนียวส่วนบนค่อนข้างคดงอเป็นปุ่มปมและเป็นร่องเล็กน้อยทรงพุ่มทึบค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปทรงกระบอกใบออกจากปลายกิ่ง
มีขนาดเล็กหนาหบาบคล้ายกระดาษทรายมีสีเขียวขอบใบเรียบโคนใบมนแหลมปลายใบแหลมออกดอกเป็นช่อดอกเล็กสีขาวและ
เหลือง ผลกลมเล็กเท่าหัวเจ็มหมุด เรียบ สีขาวหรือเทาเปลือกนมียางสีขาวผลสุกสีเหลือง

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นข่อยไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความมั่นคงช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอกได้เพราะต้นข่อย
เป็นต้นไม้ที่มีโครงร่างแข็งแรงคงทนและใบจังช่วยขจึดปัดป้องพิษภัยได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าข่อยเป็นวัสดุที่ใช้ในการ
สื่อสารที่สำคัญชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ ซึ่งเรียกกันว่า สมุดข่อย เพราะเนื้อเยื่อไม้มีความคงทน
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นข่อยไว้ทางทิศตะวันออกผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูก
ไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาพบุรุษเพราะลักษณะของความแข็งแรง
คงทน เป็นความเหมาะสม กับสุภาพบุรุษ

1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อรปะดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอยหรือปุ๋ยหมัก :
    ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
2. การปลูกใส่กระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-24 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
   :ดินร่วน อัตรา 1: 1 ผสมดินปลูก และควรเปลี่ยนกระถาง 2-3ปีต่อครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของการเจริญเติบโตของ
    ต้นข่อย การปลูกทั้งสองวิธีดังกล่าว ผู้ปลูกสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของทรงพุ่มให้เหมาะสมตามความต้องการได้

แสง                         ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                          ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1.2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-5 ครั้ง
                                
การขยายพันธ์         การเพาะเมล็ด การปักชำ วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชำ

โรคและศัตรู              ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อโรคพอสมควร

          

  กล้วยไม้
  คล้า
  ธรรมรักษา
  บัว
  บอนสี
  พุทธรักษา
  ลิ้นมังกร
  เงินไหลมา
  ใบละบาท
  เฟื้องฟ้า
  มรกตแดง
  ราชินีหินอ่อน
  ออมเงิน ออมทอง
  กระบองเพชร
  กุหลาบ
  โกสน
  ชวนชม
  ใบเงิน
  ใบทอง
  กวนอิมเงิน
  กวนอิมทอง
  เข็ม
  ใบนาค
  ประยงค
  โป๊ยเซียน
  เพชรชมพู
  เพชรไพลิน
  เพชรสายรุ้ง
  พุด
  พู่ระหงส์
  มะลิ
  มงกุฎเพชร
  เล็บครุฑ
 
 สร้อยทอง
  หมากผู้หมากเมีย
  กัลปพฤกษ์
  แก้ว
  ข่อย
  ทรงบาดาล
  ฆนฑา
  พิกุลทอง
  โมก
  ราชพฤกษ์
  ลำดวน
  วาสนาราชินี
  วาสนาอธิษฐาน
  สุพรรณนิการ ์

  
สงจันทร์
  สนฉัตร
  หมากนวล
  กระดังงา
  ตะแบก
  ทองกวาว
  ทองหลาง
  ไทร
  บุนนาค
  ประดู่
  ปีป
  พญาสัตบรรณ
  พยุง
  พะยอม
  เลี่ยน
  ไผ่
  สักทอง
  สารภี
การดูแลรักษา

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556