| สินค้าทั้งหมด |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
 ไม้ประดับมงคล
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
  | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ชื่ออื่น
Marble Queen

Scindapsus aureus.

ARACEAE

พลูด่าง พลูฝรั่ง

ลักษณะทั่วไป

ราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้ที่มีเถาเลื้อยลำต้นมีความยาวประมาณ1015เมตรลำต้นอ่อนอวบน้ำมีสีเขียวและมีรากยึดเกาะออกตามต้น ใบแตกออกตามข้อต้นลักษณะคล้ายใบพลูใบมนป้อมปลายใบแหลมโคนใบบนเว้าเล็กน้อยลักษณะคล้ายรูปหัวใจขนาดใบกว้างประ
 มาณ46เซนติเมตรยาวประมาณ58เซนติเมตรผิวใบเรียบสีเขียวและมีลายประสีขาวหรือเป็นแถบสีขาวนวลคล้ายกับลายหินอ่อน

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดบารมีที่กว้างใหญ่เพราะ ราชินีหินอ่อนเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ต้นราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้เลื้อยที่แผ่ขยายลำต้นออกไปกว้างไกลและสวยงามแสดงถึงความกว้างใหญ่ของอำนาจและ
บารมีนั่นเองและยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัยเพราะ
ลักษณะใบของราชินีหินอ่อนมีสีสวยงาม อ่อนนุ่มละเอียดละออคล้ายหินอ่อน
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร
การปลูก
การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี
1) การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร
   1.1 การปลูกในกระถางทรงสูงขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ ; -ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วนผสม         ดินปลูกเมื่อนำต้นราชินีหินอ่อนไปปลูกในกระถางแล้ว ให้ใช้ไม้หลักที่หุ้ม ด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถาง
       เพื่อให้ลำต้นเลื้อยและยึดเกาะ
   1.2 การปลูกในกระถางแขวนทรงปากแบนหรือ ทรงสูงนาดเล็กก็ได้ขนาดกระถาง 6-8 นิ้ว อัตราส่วนดินปลูกเช่นเดียวกับข้อ 1.1        วิธีนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างโดยการแขวนห้อยหรือวางไว้บนวัสดุที่สูงเพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างได้อย่าง
       สวยงาม ทั้งสองวิธีที่กล่าวมาควรเปลี่ยนกระถางทุก 2-3ปีหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มเพราะการขยายตัวของรากแน่น
       เกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2) การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน    อัตรา1:1ผสมดินปลูกหลังจากนั้นให้ใช้ไม้หลักปักหรือทำร้านให้เลื้อยเพื่อการยึดเกาะคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้บริเวณโคนต้น
   ไม้ยืนต้นหรือตามกำแพงรั้ว เพื่อให้ลำต้นราชินีหินอ่อนเลื้อยเกาะไปตามธรรมชาติ บางครั้งนิยมปลูกเป็นกลุ่มให้เลื้อยคลุมผิวดิน    เพื่อตกแต่งสวนในพื้นที่ขนาดเล็กก็ได้
การดูแลรักษา
แสง                           ต้องการแสงแดดรำไร หรือในร่ม

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำมาก ควรให้น้ำ 3 - 5 วัน/ครั้ง

ดิน                            ดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 250-500 กรัม/ต้น ใส่เดือนละ 1-2 ครั้ง

การขยายพันธ์          วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ ปักชำ

โรคและศัตรู          ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี


  กล้วยไม้
  คล้า
  ธรรมรักษา
  บัว
  บอนสี
  พุทธรักษา
  ลิ้นมังกร
  เงินไหลมา
  ใบละบาท
  เฟื้องฟ้า
  มรกตแดง
  ราชินีหินอ่อน
  ออมเงิน ออมทอง
  กระบองเพชร
  กุหลาบ
  โกสน
  ชวนชม
  ใบเงิน
  ใบทอง
  กวนอิมเงิน
  กวนอิมทอง
  เข็ม
  ใบนาค
  ประยงค
  โป๊ยเซียน
  เพชรชมพู
  เพชรไพลิน
  เพชรสายรุ้ง
  พุด
  พู่ระหงส์
  มะลิ
  มงกุฎเพชร
  เล็บครุฑ
 
 สร้อยทอง
  หมากผู้หมากเมีย
  กัลปพฤกษ์
  แก้ว
  ข่อย
  ทรงบาดาล
  ฆนฑา
  พิกุลทอง
  โมก
  ราชพฤกษ์
  ลำดวน
  วาสนาราชินี
  วาสนาอธิษฐาน
  สุพรรณนิการ ์

  
สงจันทร์
  สนฉัตร
  หมากนวล
  กระดังงา
  ตะแบก
  ทองกวาว
  ทองหลาง
  ไทร
  บุนนาค
  ประดู่
  ปีป
  พญาสัตบรรณ
  พยุง
  พะยอม
  เลี่ยน
  ไผ่
  สักทอง
  สารภี
ราชินีหินอ่อน

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556