| สินค้าทั้งหมด |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
 ไม้ประดับมงคล
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
  | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
การเป็นมงคล
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
การปลูก
การปลูกมี 2 วิธี
มงกุฎเพชร
Pink Dracaena

Cordyline terminalis "tricolor"

LILIACEAE

เพชรสามสี

มงกุฎเพชรเป็นไม้พวกเดียวกับหมากผู้หมากเมีย ที่มีลำต้นตรงกลมขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาล
มีข้อถี่ตามลำต้นซึ่งเป็นรอยของกาบใบ ลักษณะเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสองสอบเข้าหาก้านใบ ขนาดใบกว้างประ
มาณ 2-3 นิ้วยาวประมาณ8-2 นิ้วใบอ่อนจะมีสีเขียวบนขาวและสีชมพูอ่อนเมื่อใบแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีม่วงหรือแดงเข้ม
ใบเป็นมันจะแตกใบรวมกันตรงส่วนยอดของลำต้นสลับเป็นวงกลมก้านใบหรือกาบใบสีแดงเข้ม ดอกจะแตกออกตรงส่วนยอด
ออกดอกเป็นช่อชูขึ้นมาดอกมีขนาดเล็กสีขาวมงกุฎเพชรมีลักษณะทั่วไปเหมือนกับเพชรสายรุ้งต่างกันที่ใบคือเมื่อยังอ่อนพื้น
ใบมีสีเขียวด่างขาว และมีสีแดงเป็นผืนใหญ่ เมื่อแก่จะเป็นสีเขียวเข้ม สีขาว และสีแดง ก็ค่อยจางหายไป ก้านใบมีสีเขียวนวล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นมงกุฎเพชรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดคุณค่าที่สูง เพราะมงกุฎเพชรคือ อัญมณีที่มีค่าสูงสุดดีเยี่ยม จึงถือว่าเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้โบราณยังมีความเชื่ออีกว่า ยังทำให้เกิดความ
อยู่เย็นเป็นสุขเพราะมงกุฎเพชรเป็นพรรณไม้พวกเดียวกับหมากผู้หมากเมียซึ่งคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้
ประจำบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นมงกุฎเพชรไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร
1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก :
    แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา1:1:1ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง1:2ปี/ครั้งเพราะการขยายตัวของทรงพุ่มโตขึ้นและเพื่อเปลี่ยน
    ดินปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
2.การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วรอบบ้านหรือบริเวณสวนหน้าบ้าน
   ขนาดหลุมปลูก30x30x30 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา 1:1 ผสมดินปลูกวิธีนี้ผู้ปลูกสามารถตัดแต่งทรง
   พุ่มให้เหมาะสมตามความต้องการได้

แสง                          ต้องการแสงรำไร หรือแสงแดดปานกลาง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำมาก ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ต้องการชื้นสูง

ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 5-6 ครั้ง
                                
การขยายพันธ์         วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชำ

โรค                            ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อโรคพอสมควร

แมลง                        เพลี้ยหอย

อาการ                 
ถูกดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ยอดอ่อนและใบแห้ง สีน้ำตาล และแห้งเหี่ยวในที่สุด

การป้องกัน
              รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก กำจัดมดที่เป็นพาหะแพร่ระบาด ด้วยยาเช่นเดียวกับการกำจัด

การกำจัด                  ตัดกิ่งที่มีเพลี้ยหอยเผาไฟทำลายใช้ยาเมธาซีสทอกช์หรือ ยาไอโซทอกซ์
                                  อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก

                                                      

  กล้วยไม้
  คล้า
  ธรรมรักษา
  บัว
  บอนสี
  พุทธรักษา
  ลิ้นมังกร
  เงินไหลมา
  ใบละบาท
  เฟื้องฟ้า
  มรกตแดง
  ราชินีหินอ่อน
  ออมเงิน ออมทอง
  กระบองเพชร
  กุหลาบ
  โกสน
  ชวนชม
  ใบเงิน
  ใบทอง
  กวนอิมเงิน
  กวนอิมทอง
  เข็ม
  ใบนาค
  ประยงค
  โป๊ยเซียน
  เพชรชมพู
  เพชรไพลิน
  เพชรสายรุ้ง
  พุด
  พู่ระหงส์
  มะลิ
  มงกุฎเพชร
  เล็บครุฑ
 
 สร้อยทอง
  หมากผู้หมากเมีย
  กัลปพฤกษ์
  แก้ว
  ข่อย
  ทรงบาดาล
  ฆนฑา
  พิกุลทอง
  โมก
  ราชพฤกษ์
  ลำดวน
  วาสนาราชินี
  วาสนาอธิษฐาน
  สุพรรณนิการ ์

  
สงจันทร์
  สนฉัตร
  หมากนวล
  กระดังงา
  ตะแบก
  ทองกวาว
  ทองหลาง
  ไทร
  บุนนาค
  ประดู่
  ปีป
  พญาสัตบรรณ
  พยุง
  พะยอม
  เลี่ยน
  ไผ่
  สักทอง
  สารภี
การดูแลรักษา

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556