| สินค้าทั้งหมด |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

ไม้ประดับมงคล
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ลักษณะทั่วไป
การเป็นมงคล
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
การปลูก
การปลูกมี 2 วิธี
ไผ่
Bamboo

Bambusa sp.

GRAMINEAE

ชนิดของทองหลางที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
1. ไผ่สีสุก                            
    ชื่อสามัญ                                    : Phai seesuk
    ชื่อวิทยาศาสตร์                           : Bambusa vulgaris
    วงศ์                                           : GRAMINEAE
   
2. ไผ่เหลืองทอง            
    ชื่อสามัญ                                     : Vellow Running bamboo
    ชื่อวิทยาศาสตร์                           : Phyllostachys sulphurea..
    วงศ์                                            : GRAMINEAE
    ชื่ออื่น                                          : ไผ่ลาย
    
3. ไผ่น้ำเต้า            
    ชื่อสามัญ                                     : Buddha's eilly bamboo
    ชื่อวิทยาศาสตร์                           : Bambusa ventricosa..
    วงศ์                                            : GRAMINEAE
    ชื่ออื่น                                          : พระสังขจาย

4.ไผ่เตี้ย            
    ชื่อสามัญ                                     : Phai Tia
    ชื่อวิทยาศาสตร์                           : Schizostachyum sp...
    วงศ์                                            : GRAMINEAE
    ชื่ออื่น                                          : ไผ่ปล้อง

ไผ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นแตกเป็นกอเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหนึ่งมีประมาณ 20-50ต้นลำต้นมีความสูง
ประมาณ 5 - 15 เมตรลักษณะลำต้นเป็นข้อปล้องผิวเกลี้ยงแข็งมีสีเขียวหรือเหลืองแถบเขียวลักษณะของข้อปล้องขนาดและ
สีขึ้นกับชนิดพันธุ์ใบเป็นใบเดี่ยวยาวแคบลักษณะคล้ายรูปหอกขอบใบเรียบผิวใบสีเขียวมีขนอ่อนๆคลุมบนผิวในบขนาด
ใบกว้างประมาณ 1 - 2 นิ้วยาวประมาณ512นิ้วหรือขึ้นกับชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อตามปลายยอดบริเวณข้อปล้องเมื่อดอก
แห้งก็จะตายไป ผลหรือลูกคล้ายเมล็ดข้าวสาร

การดูแลรักษา
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นไผ่ไว้ประจำบ้านทำให้คนในบ้านมีความซื่อตรง ความบริสุทธิ์เพราะต้นไผ่มีการเจริญ
เติบโตแตกกิ่งก้านตรงและเรียบส่วนภายในปล้องมีความขาวสะอาดนี่ก็เป็นความเชื่อของไผ่ทั่วไปสำหรับต้นไผ่สีสุกโบราณ
มีความเชื่ออีกว่า ทำให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัยเกิดความมั่งมี อยู่ดีมีสุข เหมือนกับชื่อของต้นไผ่สีสุกเพราะเป็นไม้มงคลนาม
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นไผ่ไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน นิยมปลูกริมรั้วบ้านเพราะแตกกอกว้าง
ใหญ่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ด้วยผู้ที่ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในปีมะแมเพราะต้นไผ่เป็นต้นไม้ประจำปีมะแมนอกจากนี้หาก
ผู้อาศัยในบ้านเกิดปีมะแมด้วยแล้วก็จะเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นและถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะ
โบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์
1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณนิยมปลูกบริเวณรั้วบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30
   เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา 1:2 ผสมดินปลูกและใช้ฟูราดาอัตรา 50-100 กรัม/ต้นรองก้นหลุมเพื่อ
   ป้องกันหนอนและด้วง

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน นิยมใช้เป็ฯไม้ประดับภายนอก ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด
   18-24 นิ้วใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา1:1 ผสมดินปลูกและควรเปลี่ยนกระถาง 1-2 ปี/ครั้งหรือแล้วแต่ความ
   เหมาt สมของทรงต้น เพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมส
   ภาพไป สำหรับการปลูกในกระถาง ควรเลือกพันธุ์ขนาดเล็กและเหมาะสม เช่น ไผ่เตี้ย ไผ่น้ำเต้า

  กล้วยไม้
  คล้า
  ธรรมรักษา
  บัว
  บอนสี
  พุทธรักษา
  ลิ้นมังกร
  เงินไหลมา
  ใบละบาท
  เฟื้องฟ้า
  มรกตแดง
  ราชินีหินอ่อน
  ออมเงิน ออมทอง
  กระบองเพชร
  กุหลาบ
  โกสน
  ชวนชม
  ใบเงิน
  ใบทอง
  กวนอิมเงิน
  กวนอิมทอง
  เข็ม
  ใบนาค
  ประยงค
  โป๊ยเซียน
  เพชรชมพู
  เพชรไพลิน
  เพชรสายรุ้ง
  พุด
  พู่ระหงส์
  มะลิ
  มงกุฎเพชร
  เล็บครุฑ
 
 สร้อยทอง
  หมากผู้หมากเมีย
  กัลปพฤกษ์
  แก้ว
  ข่อย
  ทรงบาดาล
  ฆนฑา
  พิกุลทอง
  โมก
  ราชพฤกษ์
  ลำดวน
  วาสนาราชินี
  วาสนาอธิษฐาน
  สุพรรณนิการ ์

  
สงจันทร์
  สนฉัตร
  หมากนวล
  กระดังงา
  ตะแบก
  ทองกวาว
  ทองหลาง
  ไทร
  บุนนาค
  ประดู่
  ปีป
  พญาสัตบรรณ
  พยุง
  พะยอม
  เลี่ยน
  ไผ่
  สักทอง
  สารภี
แสง                         ต้องการแสงแดดปานกลาง จนถึงแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง

ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1: 2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15 - 15 - 15
                                 หรือ 16-20-0 อัตรา 200-300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 2-4 ครั้ง
                                
การขยายพันธ์         การปักชำ การใช้เมล็ด การแยกกอ

โรค                           ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะมีความทนทานต่อโรคได้ดี

ศัตรู                         แมลงเจาะไชหน่อ และด้วง

อาการ                 
ยอดอ่อนเน่า หักตาย
                                  
การป้องกัน               รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก ใช้ยาฟูราดาน รองกันหลุมปลูก อัตรา 50 - 100 กรัม/ต้น

การกำจัด                 ใช้ยาคาร์บาริล (Carbaryl) อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก