สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

ไทรย้อยใบแหลมนี้เป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยม นำมาตกแต่งประดับประดาตามห้องหับ อาคารและสำนักงาน
เป็นอันมาก ใบของไทยพันธุ์นี้จะมีสีเขียวเมื่อยังอ่อนอยู่และจะมีสีเขียวเข้มเมื่อใบแก่เต็มที่ ลักษณะของใบที่ห้อย
ย้อยลงมามีความสวยงามมากถ้าปลูกอยู่นอกอาคารใบจะแน่นเป็นพุ่มเมื่อนำเข้ามาปลูกภายในห้องใบจะน้อยลง
และต้นจะสูงโปร่ง การเจริญเติบโตเร็วมาก
ไทรย้อยนี้เมื่อปลูกไปนานๆ จะมีรากอากาศแตกออกตามกิ่งก้านสามารถตัดเอาส่วนที่แตกรากนี้ไป ปลูกใหม่ได้
ไทรย้อยจะเจริญเติบโตได้ดีในห้องที่มีความอบอุ่น และยังสามารถทนได้แม้กระทั่งในห้องที่ร้อนอบอ้าว แต่ถ้านำ
ไปปลูกในห้องปรับอากาศมันจะหยุดการเจริญเติบโต เพื่อปรับตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเจริญ เติบโตต่อไป

แสง                              ต้องการแสงเต็มที่แต่ไม่ทั้งวัน เพียงแค่ 2-3 ช.ม. / วัน

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ถ้าอากาศแห้งแล้งควรฉีดพ่นน้ำที่ใบและกิ่งก้านบ้าง 3 - 4 วัน/ครั้ง

น้ำ                                ไม่จำเป็นต้องให้น้ำมาก ถ้าปลูกในบ้านควรให้สัปดาห์ละครั้ง ยกเว้นในหน้าร้อนควร                                      ตรวจดูความชื้นในวัสดุปลูกอย่าให้แห้งเป็นอันขาด

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักโรยบริเวณโคนต้น หรืออาจจะละลายน้ำรดเดือนละครั้งก็ได้

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี หรืออาจสังเกตจากรากโดยดูว่ารากของไทรเต็มกระถางหรือยัง                                       ถ้าเต็มแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ควรตัดแต่งรากบ้าง

การขยายพันธุ์               ตอนตัดชำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรค จะพบแต่แมลงพวกไรแดง เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด          การฉีดพ่นด้วย มาลาไธออน (malathion) หรือ ไดอาชินอน (diazinon) ตามที่ฉลากระบุไว้   

Weeping fig

Ficus benjamina

MORACEAE

ตั้งแต่อินเดียมาจนถึงฟิลิปปินส์

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
ไทรย้อยใบแหลม
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา