สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

 เล็บครุฑชนิดนี้ มีใบประกอบชนิดที่มีใบย่อยออกมาจากจุดเดียวกัน มีใบย่อยประมาณ 8 - 11 ใบ กว้าง 1-3 ซ.ม.
และยาวประมาณ 15 - 20 ซ.ม. ใบมีสีเขียวเข้มอมน้ำตาล ที่ขอบใบจะมีรอยหยักไม่ลึกนัก ลักษณะโดยทั่วไป จะเป็น
พุ่มโปร่ง สูงประมาณ 1 - 2 เมตร กิ่งก้านและลำต้นจะมีสีน้ำตาลเข้ม เล็บคุรฑช่อสะเดานี้ เหมาะที่จะตั้งประดับไว้ใน
ห้องหรือตามอาคารสถานที่เป็นอย่างยิ่ง

แสง                              ต้องการแสงสว่างมาก แต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศสูงมาก ถ้าวันไหนอากาศแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ

น้ำ                                ควรให้น้ำแต่พอเหมาะอย่างให้ถึงกับแฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ในระยะที่กำลังเจริญเติบโต ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดทุกๆ 15 วัน

กระถาง                         2-3 ค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่

การขยายพันธุ์               โดยการตัดชำ

โรคและแมลง                ยังไม่มีโรคที่ก่อปัญหากับเล็บครุฑนักจะมีก็จะเป็นพวกแมลงกับเพลี้ย ได้แก่ เพลี้ยอ่อน
                                      เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ที่ชอบมารบกวนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (Cygon) อัตรา 2 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น

False aralia

Dizygotheca elegantissima

ARALIACEAE

แถบร้อนของอัฟริกา อินเดีย
และหมู่เกาะแปซิฟิก
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
เล็บครุฑช่อสะเดา
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา