สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร
ลิ้นมังกรสั้นนี้ สามารถปลูกให้สูงได้ราว 6 นิ้ว เท่านั้น มีลำต้นแตกออกเป็นกลีบๆ คล้ายกับกลีบของดอกไม้
ลิ้นมังกรสั้นนี้บางต้นมีลายเส้นสีเขียวสลับเทาและมีใบแข็งเป็นมันลื่น มองดูสวยงามมาก เมื่อช่องใบแตก
จนถึงขนาดหนึ่งลิ้นมังกรจะชะงักการเจริญเติบโต และที่โคนต้นก็จะมีกลีบใบอ่อนๆ แทงขึ้นมากจากดินเต็ม
ไปหมด เราสามารถที่จะตัดแยกเอาส่วนที่แตกขึ้นมาใหม่นี้ ไปปลูกใหม่ได้เลย ลิ้นมังกรสั้นนี้ก็เหมือนกับลิ้น
มังกรยาวคือ ไม่ว่าอากาศร้อน อากาศเจ็นแสงมาก หรือแสงน้อยจะทนได้ทุกสภาวะ
แสง                              ต้องการแสงปานกลาง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต ประมาณ 18 - 27 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ปานกลาง

น้ำ                                รดน้ำแต่พอประมาณและไม่ควรให้ดินแฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหลาย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         แล้วแต่จะเห็นสมควรหรือดูว่าแน่นเกินไป ก็สมควรจะเปลี่ยนได้

การขยายพันธุ์               ตัดใบเป็นท่อนๆ ชำ แยกหน่อ เพาะเมล็ด

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคและแมลง แต่จะมีด้วงปีกแข็งจะมากัดแทะขอบใบ ทำให้เสียรูปทรง

การป้องกันกำจัด            ด้วงปีกแข็งไม่จำเป็นต้องใช้ยา หรือสารเคมีกำจัด อาจใช้มือจับทำลายเลยก็ได้

                                     
Snake plant

Sansevieria trifasciata "Hohnii"

AGAVACEAE

เขตร้อนของอัฟริกา
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
ลิ้นมังกรสั้น
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา