สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

แพงแพวแดง เป็นไม้ประดับพุ่มเตี้ยประเภทคลุมดิน ใบมีสีแดงคล้ายหมาก และถ้าได้รับแสงแดดมาก
สีก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆ แพงแพวแดงนี้มีทั้งใบแหลมและใบมน จัดเป็นไม้ประดับที่มีความแข็งแรง ทนทาน
พอสมควร เหมาะที่จะนำไปประดับร่วมกับพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่มีสีตัดกัน ซึ่งจะช่วยเสริมความงามให้เด่นชัด
ขึ้นอีก ถ้าต้องการ ให้แตกเป็นพุ่มก็ควรหมั่นเด็ดยอดอยู่เสมอ

แสง                              ต้องการแสงอย่างน้อย 4-6 ช.ม. / วัน

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ต้องการความชื้นพอสมควร ดังนั้นควรใช้ถาดใส่น้ำตั้งไว้ใกล้ๆ กระถางด้วย

น้ำ                                ระยะที่กำลังเจริญเติบโตต้องการน้ำมากและในฤดูหนาวควรลดการให้น้ำลง

ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ถ้าเป็นกระถางเล็กควรเปลี่ยนกระถางปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธุ์               ตัดชำ

โรคและแมลง                ได้แก่เพลี้ย และไรแดง ส่วนโรคอื่นๆ ไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด           ใช้ไซกอน (Cygon)อัตรา 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น

                                     
Blood leaf

Lresine herbstii

AMARANTHACEAE

ประเทศบราซิล
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
แพงแพวแดง (แดงเชียงใหม่)
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา