สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

ปาล์มพัดยุโรปนี้เป็นปาล์มที่มีขนาดกระทัดรัดอีกพันธุ์หนึ่งที่เหมาะแก่การนำมาประดับไว้ในห้องหับ หรือตาม
มุมต่างๆ ของอาคาร ปกติปาล์มพัดนี้จะสูงประมาณ 1 เมตร แต่ถ้าได้รับการดูแลรักษาและเอาใจ ใส่อย่างดีอาจ
สูงถึง 2 เมตรก็ได้ ใบของปาล์มพัดจะสีเขียวอมเทานิดๆ ใบจะแผ่ ออกจากก้านใบคล้ายกับพัด ยาวประมาณ 60
ซ.ม. ในฤดูร้อนควรนำไป ตั้งไว้ในที่ๆ อากาศถ่ายเทสะดวกและแสงแดดส่องถึงบ้าง

แสง                              ต้องการแสงแดดมากพอสมควร

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นบ้างเล็กน้อย

น้ำ                                ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้ดินแห้งเป็นอันขาด

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละ ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางปีละครั้ง

การขยายพันธุ์               ใช้เมล็ด หรือ หน่อ

โรคและแมลง                ได้แก่ ไรแดง เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย ส่วนโรคไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาดูดซึมพวก ไซกอน (cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว บริเวณโคนต้น  

European fan palm

Chamaerops humilis

PALMAE

แถบทะเลเมดิเตอเรเนียน

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
ปาล์มพัดยุโรป
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา