สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร
พรมเขียวเป็นพืชคลุมดินที่มีขนาดเล็ก คือมีความสูงไม่เกิน 5-10 ซ.ม. ใบเป็นรูปไข่สีเขียวเข้ม เส้นใบ จะมีสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลือง มองเห็นได้เด่นชัด พรมเขียวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง ใบของมัน
จะแผ่แบน ราบเกือบติดดิน เหมาะที่จะปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางทรงแบน ซึ่งอาจแขวนหรือตั้งวางไว้บนโต๊ะ
ก็ได้ พรมเขียวนี้ สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดี แม้ในที่ๆ มีแสงน้อยเต็มที ซึ่งพืชชนิดอื่นไม่สามารถเจริญ
เติบโตได้ในหน้าร้อน จะต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ส่วนหน้าหนาวให้ลดปริมาณน้ำลง
แสง                              ต้องการแสงน้อย

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิต่ำ ประมาณ 13 - 18 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ต้องการความชื้นสูงควรฉีดพ่นละอองน้ำให้อย่างสม่ำเสมอ

น้ำ                                อย่าให้น้ำมาก การให้น้ำให้สังเกตดูความชื้นของดิน

ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหลาย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้งแต่ในห้าร้อนซึ่งพรมเขียวเจริญเติบโตได้ดี ควรรดปุ๋ย

                                     เดือนละ 2 ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกปี และให้ใช้กระถางแบน

การขยายพันธุ์               ปักชำกิ่งมีใบติด

โรคและแมลง                รากและลำต้นเน่าถ้าให้น้ำมากเกินไปส่วนแมลงไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด            งดให้น้ำ ทำให้บริเวณโคนต้นของพืชที่ติดกับรากแห้งโดยเร็ว และฉีดพ่นด้วยยาป้องกันกำ

                                      จัดเชื้อรา
Mosaic plant

Fittonia verschaffeltei

ACANTHACEA

ประเทศเปรู
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
พรมเขียว
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา