สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

โปร่งฟ้าเป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันดีในบ้านเรา เพราะใช้ประดับรวมกับดอกไม้ไหว้พระ และประดับในงาน
พิธีต่างๆ โปร่งฟ้าสามารถนำมาประดับในบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงมากนัก ลักษณะ
ของ ลำต้นและใบมีความอ่อนช้อยงดงามยิ่งนัก ถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตเต็มที่บางต้นอาจสูงถึง 3 เมตร
เลยทีเดียว

แสง                              ต้องการแสงน้อยมาก

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง ถ้าอากาศแห้งแล้งควรใช้สเปรย์พ่นไปที่ใบ 2 - 3 วัน ต่อครั้ง

น้ำ                                ต้องน้ำมาก ถ้ามีเวลาควรรดน้ำให้ทุกวัน

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ควรใช้กระถางทรงตื้นก็ได้เพราะโปร่งฟ้ามีระบบรากไม่ลึก แต่จะแผ่กระจาย                                      ออกไปตามแนวระดับ เปลี่ยนกระถางปีละครั้ง

การขยายพันธุ์               แยกเอาเหง้ามาปลูก

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค แมลงได้แก่ ไรและเพลี้ย
                                      

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาดูดซึม ไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น

Asparagus fern

Asparagus setaceus

LILIACEAE

อัฟริกาใต้
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
โปร่งฟ้า
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา