สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

สาวน้อยประแป้ง เป็นไม้ประดับที่มีใบใหญ่สวยงามไปด้วยลวดลายและค่อนข้างหนา ก้านใบหนา ใบมีตั้ง
แต่สีเขียวอ่อน เขียวแก่ และสีเหลืองครีม มีลายแต้มประปรายอยู่ตามใบ พันธุ์ไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดี
ในที่ร่ม ชอบอากาศอบอุ่น และความชื้นสูง แต่ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตในห้องปรับอากาศ
ที่มีความเย็น หรือในสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เช่นกัน จึงถือได้ว่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย แม้บางครั้งบางคราว
เจ้าของอาจ จะปล่อย ปละละเลยไปบ้างก็ตาม การที่จะนำสาวน้อยประแป้งเข้ามาตั้งประดับภายในห้องนั้นระ
ยะแรกต้องตั้งเอาไว้ให้มัน เคยชินกับสภาพภายในบริเวณบ้านก่อนสัก 6 - 7 วัน จึงเอาเข้าในห้องเพื่อที่มัน
จะได้เจริญเติบโตต่อไปโดยไม่ หยุดชะงัก

แสง                              ไม่ชอบแสงโดยตรง ควรใช้วัสดุพรางแสง เพื่อลดความเข็มของแสงบ้าง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง

น้ำ                                อย่ารดน้ำมากเกินไปจนแฉะ เพราะอาจทำให้เกิดกานเน่าได้ ควรรดแต่น้อย                                     แต่รดให้บ่อยครั้ง และในห้านหนาวควรลดการให้น้ำลง เพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราได้

ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 1 -2 ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางใหม่ทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดลำต้นปักชำ โดยให้ตัดต่ำกว่ายอดลงมาประมาณ 1 ฟุต

โรคและแมลง                โรคโคนเน่า ส่วนแมลงไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          งดการให้น้ำทันที แล้วทำให้ดินปลูกแห้ง ให้ยากำจัดเชื้อราพวกแคปแทน (captan)
                                      มาแนบ (Maneb) หรือ ไซแนบ (Zineb)
Dumb cane

Dieffenbachia

ARACEAE

อเมริกาใต้
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
สาวน้อยประแป้ง
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา