สินค้าทั้งหมด  |

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  |    ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร

เตยหอมนี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เพราะนำมาใช้ประโยชน์สารพัดอย่าง ส่วนมากแล้วเตยหอมจะปลูกอย
ู่ภายนอกบริเวณอาคาร เพราะเป็นพืชที่ชอบแสงและชอบน้ำมาก และเมื่อปลูกไปสักระยะหนึ่ง ตามลำต้นของ
เตยหอมก็จะเกิดรากอากาศขึ้นมาเพื่อดูดความชื้นจากอากาศ ในบ้านเรายังไม่ค่อยมีใครนำมาประดับภายใน
บ้านมากนัก ถ้านำเตยหอมมาปลูกประดับภายในบ้าน ควรจะให้ได้ดับแสงสว่างอย่างเพียงพอ แม้จะไม่ได้รับ
แสงแดดก็ใช้แสงจากไฟฟ้าแทนได้

แสง                              ต้องการแสงมาก

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศมาก ควรจะมีถาดใส่น้ำตั้งไว้ใกล้ๆ เสมอ

น้ำ                                สามารถรดน้ำได้ตามสบาย


ดินปลูก                        ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกๆ ปี

การขยายพันธุ์               ตัดแยกหน่อที่แตกออกมาจากลำต้น

โรคและแมลง                ทนต่อโรคและแมลง

Screw pine

Pandanus Odorus Ridl

PANDANACEAE

โพลินีเซีย

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
 |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
เตยหอม
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


การดูแลรักษา