|  สินค้าทั้งหมด  

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

 | ไม้ประดับมงคล
ไม้ประดับภายในอาคาร
  
 | ไม้ประดับภายนอกอาคาร  |
  |  สวนสวยและการจัดสวน  |
=   
ลักษณะทั่วไป
การดูแลรักษา
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ถิ่นกำเนิด


หวายเขียว
-

Dracaena reflexa

LILIACEAE

-
หวายเขียวนี้จัดเป็นตัวต้นแบบของหวายและซองออฟทั้งหลายใบจะมีสีเขียวเข็ม ลักษณะของใบแคบ ยาว
ปลายใบแหลม ใบจะชิดกันมากหรือที่เรียกว่า ช่วงใบถี่ ก้านใบคือกาบใบที่ห่อหุ้มลำต้น นิยมปลูกไว้ข้างอา
คารบ้านเรีอน สนามหญ้าหรือจัดสวน
แสง                          ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           ตัดชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรค ส่วนแมลงที่พบเป็นเป็นประจำคือ เพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะในหน้าร้อน

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา

  ดาดตะกั่ว
  พรมเขียว
  ใบนาค
 
 ลิ้นมังกร
  ลิ้นมังกรสั้น
  อากาเว
  วาสนามังกรหยก
 
 หวายเขียว
  ไผ่ฟิลิปินส์
  กวนอิม
  ประกายเงิน
  วาสนาอธิฐาน
  เข็มสามสี
  ยูคคา
  แพงแพวแดง
  ฟิโลเดนดรอน
  พลูฉีก
  เดหลี
  เงินไหลมา
  พลูด่าง
  บอนสี
  สาวน้อยประแป้ง
  หนวดปลาหมึก
  เล็บครุฑช่อสะเดา
  สนฉัตร
  สับปะรด
  สับปะรดเทศ
  ก้ามปูหลุด
  หัวใจสีมวง
  ปรง
  เฟิร์นตีนตะขาบ
  โกสน
  ฤาษีผสม
  สายกนก
  โปร่งฟ้า
  แก้วหน้าม้า
  หมากผู้หมากเมีย
  ลิ้น
  ม้าลาย
  เศรษฐีเรือนใน
  แววมยุรา
  ไทรย้อยใบแหลม
  ยางใบซอ
  ยางอินเดีย
  จั๋ง
  เต่าร้าง
  ปาล์มพัดยุโรป
  ปาล์มไผ
  ปาล์มขนนก
  เตยหอม
  เป็ปเปอร์โรเมีย
  สนคริสต์มาส
  เฟิร์นเขากวาง
  เฟิร์นข้าหลวง
  กาแฟ
  นกกระทา
  

  

 

 

 

 


|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแน|โฆษณา|FAQs|About webmaster|