| สินค้าทั้งหมด |
  | ไม้ประดับมงคล
หมวดสินค้า
 ไม้ประดับภายนอกอาคาร
 ไม้ประดับภายในอาคาร
 ไม้ประดับสำหรับจัดสวน
  แบบสวนสวย
  สินค้าแนะนำ
  วัสดุอุปกรณ์จัดแต่งสวน
  รายการสินค้าและราคาสินค้า
   ทั้งหมด
คลิกที่นี่
บริการของเรา
สั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเวบไชต
รับเสนอราคาไม้ประดับ
รับออกแบบและจัดสวน
มีรถบริการรับส่งสินค้า
สั่งผลิตไม้ประดับล่วงหน้า
วิธีสั่งซื้อสินค้า

 สั่งซื้อทางหน้าเวบไชต์
 สั่งซื้อทางโทรศัพท์
      (037) 332039         
      (01) 9079584
 สั่งซื้อทางอีเมล์
  order@maipradab.com

 ซื้อที่หน้าร้าน
   แผนที่ไปหน้าร้าน

การชำระเงิน

ชำระเงินสดผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาองครักษ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 4556-45466-5
ชื่อบัญชี คุณเดือนเพ็ญ เสียมไธสง
เมื่อได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณา
แจ้งให้เราทราบมาที่ อีเมล์
service@maipradab.com
หรือ
Tel. (01)9079584, (037)332039,
เพื่อทางเราจะทำการจัดส่งให้คุณ
ทันที

ชำระเงินสด ให้กับพนักงานส่ง

บานบุรีสีเหลือง
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร
   | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์


ตระกูล

ถิ่นกำเนิด
Golden trumpet , Allamanda.

 Allamanda cathartica. Linn.

.
APOCYNACEAE

อเมริกาใต้
ลักษณะทั่วไป
การปลูก
การขยายพันธุ์
ไม้ประดับสัปดาห์ยอ้นหลังชุดที่1>> ว่านสี่ทิศ   สเน่ห์จันทร์แดง  หน้าวัว ชวนชม  เบญจมาศ  กุหลาบหิน  คริสต์มาส  
 
 มะขามเทศด่าง   เยอบีร่า  พุทธรักษา  ทองหลางด่าง เทียนหยด เสลา  ดาวกระจาย ฟ้าประดิษฐ์ บานบุรีสีม่วง สโนว์ดรอป
  บานบุรีสีเหลือง
การดูแลรักษา
ฤดูกาลออกดอก
 ออกดอกตลอดปี
บานบุรีมีวิธีการขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี คือโดยการปักชำกิ่งและการตอนกิ่ง
 ต้น      บานบุรีเป็นไม้เลื้อยที่มีการผลัดใบโดยธรรมชาติ ต้นของบานบุรีจะเลื้อยพาดไปตามรั้ว หลัก หรือต้นไม้อื่น
               หากไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่ม เถาบานบุรีเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล ส่วนบริเวณยอดเถาจะเป็นสีเขียว และจะมี
               ยางสีขาวขุ่นอยู่ในทุกส่วนของต้นบานบุรี ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเถา หรือส่วนของใบก็ตาม

 ใบ       ใบจะแตกออกบริเวณข้อของลำต้นหรือขอของเพา ข้อหนึ่ง ๆ จะมีใบออกประมาณ 3-6 ใบ และใบจะออก
               ตรงข้ามกัน ตัวใบสีเขียวเข้ม ผิวใบมัน ปลายใบแหลม ก้านใบสั้น

ดอก    
บานบุรีจะออกดอกตรงส่วนยอด ดอกเป็นรูปแตร มีก้านดอกสั้นและจะมีกลีบเลี้ยงเป็นริ้วสีเขียวติดอยู่โคน
               ดอก ดอกจะเป็นสีเหลืองมีกลีบดอก 5 กลีบ

บานบุรีมีวิธีการปลูกโดยการปักชำกิ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้คือ ให้ตัดกิ่งบานบุรีบริเวณใต้ข้อประมาณ 2 เซน
ติเมตร และให้กิ่งปักชำมีความยาวประมาณ 1 ฟุต แล้วปักในกะบะทรายหรือถุงปักชำ รดน้ำพอชุ่มวางไว้ในที่ร่มหรือ
วางไว้ภายในเรือนเพาะชำประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะมีรากงอกออกมาแล้วจึงนำไปปลูกในหลุมปลูก หรือจะปลูกใส่กระ
ถางก็ได้ตามต้องการ การปลูกหากปักชำกิ่งในถุงก็ให้ใช้มีดกรีดถุงให้ขาด แล้วเอาถุงออกยกดินพร้อมกิ่งปักชำลงใน
หลุมหรือกระถางได้เลยกลบดินพอแน่นรดน้ำให้ชุ่มแต่ถ้าหากว่าปักชำกิ่งในกะบะปักชำก็ให้ใช้ช้อนปลูกตักดินที่ปักชำ
ติดขึ้นมาด้วยแล้วนำลงหลุม หรือกระถางปลูก กลบดินพอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม ดินที่ใช้ปลูกบานบุรีควรเป็นดินร่วน หรือ
ดินร่วนปนทรายและควรจัดวางกระถางต้นไม้ให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอเนื่องจากบานบุรีเป็นไม้ที่ชอบแสงแดด
หรือชอบอยู่กลางแจ้ง จึงจะให้ดอกที่สวยงาม

 แสง       เนื่องจากบานบุรีเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดมากพอสมควร จึงจำเป็นที่จะต้องจัดกระถางบานบุร ีไว้
                 ในที่ที่มีแสงแดด หรือควรปลูกบานบุรีลงแปลงบริเวณที่ต้นไม้สามารถได้รับแสงอย่างเต็มที่ เพราะหากต้น
                 ไม้ไม่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ ก็อาจจะไม่ให้ดอกหรือให้ดอกที่ไม่สมบูรณ์และไม่สวย บานบุรีจะให้ดอก
                 ที่สวยงาม เมื่ออยู่กลางแจ้ง

 น้ำ        
 ถึงแม้นว่าบานบุรีจะเป็นไม้กลางแจ้ง แต่ก็มิได้หมายความว่าบานบุรีจะไม่ต้องการน้ำ บานบุรีมีความต้อง
                 กานน้ำปานกลาง ฉะนั้นหลังปลูกบานบุรีลงดินแล้ว ควรรดน้ำในตอนเช้าวันละครั้ง และควรรดน้ำในปริ
                 มาณที่พอเหมาะ ไม่ควรให้ดินแฉะเพราะอาจทำให้รากเน่าและตายได้

 ดิน        บานบุรีเป็นไม้ที่ค่อนข้างขึ้นง่าย ไม่เลือดดินปลูก แต่ถ้าปลูกในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ก็จะยิ่งเจริญ
                 งอกงานได้ดี


 ปุ๋ย      
ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองก้นหลุมตอนปลูก เมื่อต้นโนแล้วให้พรวนดินบริเวณโคนต้น แล้วใส่ปุ๋ยหมักปี
                 ละ 2 ครั้ง


                  

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556